CUD MYŚLIBÓRZ ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

„PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU STOSOWANIA USTAWY O OCHRONIE INFORMACJI PUBLICZNEJ”

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin: 26 stycznia 2017r., 9.00 - 15.00

Wykładowca: Berenika Joanna Gocłowska - socjolog, doradca psychospołeczny, trener biznesu i szkoleniowiec. Wykłada tematy m.in. ochrona danych osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, ochrona informacji publicznej.

Korzyści dla Uczestnika:

 • poszerzenie wiedzy w obszarze regulacji prawnych z zakresu ochrony informacji i dostępu do informacji publicznej
 • oswojenie i rozumienie tekstu prawnego
 • umiejętność wykonywania obowiązków ustawowych w zakresie realizacji obowiązku dostępu do informacji publicznej
 • identyfikowanie szans/zagrożeń w zakresie ochrony informacji i realizacji obowiązków udostępniania informacji publicznej
 • świadomość prawna w zakresie regulacji  ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • poszerzenie świadomości z zakresie zjawisk społecznych w społeczeństwie informacyjnym

PROGRAM

Charakterystyka prawa dostępu do informacji publicznej

 1. prawne gwarancje prawa do informacji publicznej
 2. zasady i zakres dostępu do informacji publicznej
 3. zakres pojęcia „informacja publiczna”
 4. podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej
 5. podmioty uprawnione do dostępu do informacji publicznej

Uprawnienia kształtujące prawo dostępu do informacji publicznej

 1. informacja prosta i informacja przetworzona, tryb dostępu do informacji przetworzonej
 2. dostęp do dokumentów urzędowych
 3. dostęp do posiedzeń organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów
 4. uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej
 5. formy dostępu do informacji publicznej

Ogłaszanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej

 1. zakres informacji publikowanej w BIP
 2. wymogi techniczne i redakcyjne publikacji w BIP
 3. przyjazny BIP

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 1. warunki formalne wniosku
 2. termin rozpatrzenia wniosku
 3. sposób i forma udostępnienia informacji – przykłady
 4. wydanie decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji
 5. warunki pobrania opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej
 6. bezczynność
 7. oznaczenie informacji publicznej danymi identyfikującymi podmiot udostępniający i podmiot odpowiedzialny za treść informacji publicznej

Przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej

 1. tryb wnioskowy – warunek odmowy udostępnienia informacji publicznej
 2. gdzie poszukiwać przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej
 3. jakie tajemnice mogą usprawiedliwić odmowę udostępnienia informacji

Postępowanie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

 1. elementy składowe decyzji administracyjnej
 2. termin wydania decyzji
 3. postępowanie odwoławcze
 4. kiedy należy wnieść odwołanie, kiedy skargę
 5. organy rozpatrujące sprawę w postępowaniu sądowym i odwoławczym
 6. tryb odmowy dostępu do informacji publicznej oraz prawne możliwości
 7. zaskarżenia decyzji odmownych,
 8. sądowa kontrola dostępu do informacji publicznej,
 9. odpowiedzialność za nieudostępnienie lub nienależyte udostępnienie informacji publicznej.

Odmowa udostępnienia a inne formy zakończenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej

 1. czy zawsze trzeba wydać decyzję administracyjną
 2. kiedy wystarczy przekazanie wnioskodawcy zwykłej informacji
 3. kiedy odmawia się udostępnienia, a kiedy umarza się postępowanie

Dostęp do informacji publicznej a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 1. rozróżnienie trybów dostępu
 2. informacja publiczna a informacja sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - aspekty praktyczne ustawy

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 20.01.2017r. do godz. 12.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie pod numerem 95 746 02-78

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

RADOSNYCH I SPOKOJNYCH,

PEŁNYCH CIEPŁA I NADZIEI

 ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

 ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI,

OSIĄGNIĘCIA SUKCESÓW, CIERPLIWOŚCI

 I WYTRWAŁOŚCI W REALIZACJI PLANÓW

 ORAZ DALSZEJ, OWOCNEJ WSPÓŁPRACY

 W NADCHODZĄCYM 2017 ROKU

 

ŻYCZĄ PRACOWNICY BIURA CUD MYŚLIBÓRZ

 

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE PN:. "PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH W ROKU 2016 I 2017"

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin: 2 grudnia 2016r., 9.00 - 15.00

 

 

Wykładowca: Mecenas Robert Goch - specjalista z zakresu prawa podatkowego z długoletnim stażem w organach podatkowychi organach kontroli skarbowej.

 

W okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. jednostki samorządu terytorialnego zostaną objęte rewolucyjnymi zmianami w sposobie ustalania zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług. Zmiany te będą powodowane koniecznością skonsolidowania jednostek organizacyjnych w celu wspólnego rozliczania podatku VAT przez osobę prawną jaką jest jednostka samorządu terytorialnego oraz sporządzania jednej deklaracji podatkowej. Konsolidacja spowoduje utratę licznych zwolnień podmiotowych, z których dotychczas korzystały przede wszystkim jednostki budżetowe.

            Ponadto wszystkie te jednostki zostaną od nowego roku zobligowane do ustalenia tzw. prewspółczynnika w procesie odliczania podatku naliczonego VAT. Dla części jednostek będzie to oznaczało znaczne ograniczenie wielkości odliczanego dotąd podatku, a dla innych jednostek zmiana przepisów otworzy drogę do częściowego odzyskiwania podatku naliczonego VAT i zmniejszenia kosztów funkcjonowania.

            Dodatkowe obowiązki jednostek samorządowych spowoduje objęcie tych podmiotów procedurą przekazywania organom podatkowym plików ustalonych w ramach struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.

            Program szkolenia jest adresowany i prezentuje osobom kierującym finansami JST – skarbnikom tych jednostek - oraz pracownikom odpowiedzialnym za rozliczanie podatku VAT - istotę zmian, skutki jakie mogą one wywołać dla stanu finansów JST oraz zasady odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie obowiązków wynikających ze zmiany przepisów w zakresie podatku od towarów i usług.

Program szkolenia:

 - Centralizacja rozliczeń VAT

1. Obowiązek konsolidacji podatkowej w zakresie rozliczania VAT przez JST

2. Utrata zwolnień podmiotowych przez jednostki budżetowe

3. Inwentaryzacja czynności opodatkowanych w JST i ich kwalifikacja podatkowa

4. Rozliczenia usług wykonywanych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi JST

5. Zasady fakturowania dostaw towarów i usług przez JST

6. „Refakturowanie” ( zwrot wydatków za media )

7. „Odwrotne obciążenie” - skutki podatkowe dla JST i ich jednostek budżetowych

8. Obowiązki w zakresie prowadzenia kas rejestrujących

     9. Deklaracje „cząstkowe” i ich przekazywanie do jednostki centralnej

     - Prewspółczynnik w odliczaniu VAT naliczonego

10. Formuła alokacji bezpośredniej i pośredniej w podatku VAT

11. Orzecznictwo TSUE w sprawie odliczania VAT

12. Ustawowe klucze podziału podatku naliczonego

13. Klucze ustalania proporcji według rozporządzenia Ministra Finansów

14. Kwalifikowanie przychodów finansowych dla ustalania proporcji

15. Sposób obliczenia proporcji podziału VAT naliczoneg

16. Wieloletnia korekta podatku naliczonego

17. Proporcje odliczania podatku naliczonego po ustaleniu prewspółczynnika

18. Zasady deklarowania podatku naliczonego po konsolidacji podatkowej JST

- Jednolity Plik Kontrolny

19. Terminy wprowadzenia obowiązku dostarczania Jednolitego Pliku Kontrolnego

20. Zakres czasowy obowiązku przekazywania JPK.

21. Jednolity Plik Kontrolny - korzyści informacyjne organów podatkowych.

22. Technika przesyłania JPK za pomocą środków komunikacji elektronicznej

23. Struktura JPK w zakresie podatku od towarów i usług

24. Raportowanie danych w zakresie VAT.

25. Zmiany w zakresie ewidencji dla podatku VAT.

26. JPK w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

27. Odpowiedzialność karna skarbowa

- Ustawa regulującej VAT w JST

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 28.11.2016r. do godz. 12.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie pod numerem 95 746 02-78

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMYszkolenia seminaria
spotkania forum przedsiebiorcow
oferty inwestycyjne dotacjeue