SPOTKANIE Z EKSPERTEM ZUS

INSPEKTORAT ZUS, PÓŁNOCNA IZBA GOSPODARCZA ORAZ CENTRUM USŁUGOWO-DORADCZE EUROREGIONU POMERANIAW MYŚLIBORZU

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE dot. ZASADY PODLEGANIA I OPŁACANIA SKŁADEK.

ZBIEG TYTUŁÓW DO UBEZPIECZEŃ

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania

w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin: 10 luty 2017 r. (piątek), 10.00 - 12.00

Prowadząca : Ekspert ZUS Marzena Miszczek

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 08.02.2017r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Północna Izba Gospodarcza w Myśliborzu tel. 957468914.

BEZPŁATNE KONSULTACJE

PÓŁNOCNA IZBA GOSPODARCZA ORAZ CENTRUM USŁUGOWO-DORADCZE EUROREGIONU POMERANIA

W MYŚLIBORZU

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW NA INDYWIDUALANE KONSULTACJE dot. PROBLEMATYKI ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW W PRAKTYCE

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania

w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala wykładowa

Termin: 15 luty 2017 r. (środa)

Konsultant: MRM Consulting Monika Olszewska

 

Podczas konsultacji będzie można poznać przepisy prawa, dotyczące zatrudnienia cudzoziemców oraz dowiedzieć się m.in.:

-  jakie dokumenty są wymagane od cudzoziemców w trakcie wjazdu i pobytu na terytorium RP, -  poznać sankcje, jakimi może być objęty cudzoziemiec za pobyt    lub podjęcie pracy wbrew obowiązującym przepisom,

- dowiedzieć się jakie konsekwencje może ponieść obywatel Polski, który nielegalnie zatrudnia lub umożliwia nielegalny pobyt obcokrajowcowi.

Podczas spotkania prezentowane będą też kryteria, które musi spełnić cudzoziemiec podejmujący pracę na terytorium RP oraz warunki, które powinien spełnić, chcący rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju.

Zatrudniasz lub chcesz zatrudnić cudzoziemca w Polsce? Zastanawiasz czy konieczne są w tym celu dodatkowe dokumenty? Spotkanie konsultacyjne pozwoli dokonać:

-  analizy okoliczności sprawy, 

- analizy dokumentów wyboru najkorzystniejszego rozwiązania prawnego dostosowanego do indywidualnego przypadku w celu uzyskania najkorzystniejszej formy zezwolenia na pracę i/lub legalizacji pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konsultacjach prosimy o kontakt do 13.02.17r. na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu ustalenia konkretnej godziny. Liczba osób ograniczona. Północna Izba Gospodarcza w Myśliborzu tel. 957468914.

CUD MYŚLIBÓRZ ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

„PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU STOSOWANIA USTAWY O OCHRONIE INFORMACJI PUBLICZNEJ”

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin: 26 stycznia 2017r., 9.00 - 15.00

Wykładowca: Berenika Joanna Gocłowska - socjolog, doradca psychospołeczny, trener biznesu i szkoleniowiec. Wykłada tematy m.in. ochrona danych osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, ochrona informacji publicznej.

Korzyści dla Uczestnika:

 • poszerzenie wiedzy w obszarze regulacji prawnych z zakresu ochrony informacji i dostępu do informacji publicznej
 • oswojenie i rozumienie tekstu prawnego
 • umiejętność wykonywania obowiązków ustawowych w zakresie realizacji obowiązku dostępu do informacji publicznej
 • identyfikowanie szans/zagrożeń w zakresie ochrony informacji i realizacji obowiązków udostępniania informacji publicznej
 • świadomość prawna w zakresie regulacji  ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • poszerzenie świadomości z zakresie zjawisk społecznych w społeczeństwie informacyjnym

PROGRAM

Charakterystyka prawa dostępu do informacji publicznej

 1. prawne gwarancje prawa do informacji publicznej
 2. zasady i zakres dostępu do informacji publicznej
 3. zakres pojęcia „informacja publiczna”
 4. podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej
 5. podmioty uprawnione do dostępu do informacji publicznej

Uprawnienia kształtujące prawo dostępu do informacji publicznej

 1. informacja prosta i informacja przetworzona, tryb dostępu do informacji przetworzonej
 2. dostęp do dokumentów urzędowych
 3. dostęp do posiedzeń organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów
 4. uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej
 5. formy dostępu do informacji publicznej

Ogłaszanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej

 1. zakres informacji publikowanej w BIP
 2. wymogi techniczne i redakcyjne publikacji w BIP
 3. przyjazny BIP

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 1. warunki formalne wniosku
 2. termin rozpatrzenia wniosku
 3. sposób i forma udostępnienia informacji – przykłady
 4. wydanie decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji
 5. warunki pobrania opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej
 6. bezczynność
 7. oznaczenie informacji publicznej danymi identyfikującymi podmiot udostępniający i podmiot odpowiedzialny za treść informacji publicznej

Przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej

 1. tryb wnioskowy – warunek odmowy udostępnienia informacji publicznej
 2. gdzie poszukiwać przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej
 3. jakie tajemnice mogą usprawiedliwić odmowę udostępnienia informacji

Postępowanie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

 1. elementy składowe decyzji administracyjnej
 2. termin wydania decyzji
 3. postępowanie odwoławcze
 4. kiedy należy wnieść odwołanie, kiedy skargę
 5. organy rozpatrujące sprawę w postępowaniu sądowym i odwoławczym
 6. tryb odmowy dostępu do informacji publicznej oraz prawne możliwości
 7. zaskarżenia decyzji odmownych,
 8. sądowa kontrola dostępu do informacji publicznej,
 9. odpowiedzialność za nieudostępnienie lub nienależyte udostępnienie informacji publicznej.

Odmowa udostępnienia a inne formy zakończenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej

 1. czy zawsze trzeba wydać decyzję administracyjną
 2. kiedy wystarczy przekazanie wnioskodawcy zwykłej informacji
 3. kiedy odmawia się udostępnienia, a kiedy umarza się postępowanie

Dostęp do informacji publicznej a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 1. rozróżnienie trybów dostępu
 2. informacja publiczna a informacja sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - aspekty praktyczne ustawy

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 20.01.2017r. do godz. 12.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie pod numerem 95 746 02-78

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 szkolenia seminaria
spotkania forum przedsiebiorcow
oferty inwestycyjne dotacjeue