Szkolenie "Prawo Pracy"

Szanowni Państwo,

Północna Izba Gospodarcza oraz Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu zapraszają na szkolenie pt. „Prawo pracy”. Dodatkowo zostaną poruszone tematy: pracy tymczasowej i bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

I część: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej.

Roland Węgrzynowski - Kierownik Zespołu Informatyki z Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku.

II część: Głównym założeniem szkolenia jest przybliżenie w przystępny sposób zagadnień prawa pracy oraz wskazanie możliwości sprawnego zastosowania zmieniających się przepisów w codziennym funkcjonowaniu zakładu pracy. Szkolenie ma na celu wyjaśnienie ostatnich zmian przepisów nie tylko od strony teoretycznej, poprzez przytoczenie ich brzmienia, ale przede wszystkich ma wskazać drogę praktyczną w prawidłowym ich stosowaniu. Ponadto, z racji doświadczenia zawodowego trenera, celem tego spotkania jest także  przybliżenie słuchaczom zasad postępowania kontrolnego, współpracy z organami kontroli, uprawnień podmiotów kontrolowanych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zagadnień, które w bieżącym roku kalendarzowym, bez wątpienia będą przedmiotem kontroli PIP. W ramach szkolenia planowane jest:

- zapoznanie uczestników z tematem zajęć w ujęciu teoretycznym, przedstawienie zakresu, podstaw prawnych,

- rozwiazywanie problemów pojawiających się w codziennej pracy,

- pomoc w opracowywaniu wzorów dokumentów kadrowo-płacowych oraz wskazanie zasad obowiązujących przy opracowywaniu aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminy),

- udzielenie wskazówek w zakresie prawidłowego wypełniania dokumentów pracowniczych,

- wskazanie drogi zgodnego z prawem przejścia przez procedury kontrolne.

Szkolenie będzie uwzględniało ponadto zależności w zakresie stosowania przepisów ogólnych prawa pracy (Kodeks pracy) w stosunku do pracowników samorządowych, których stosunek pracy regulowany jest przepisami ustawy o pracownikach samorządowych.

Małgorzata Klowan – prawnik-praktyk - w latach 2003-2017 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, w latach 2004-2017 na stanowiskach inspektora pracy, starszego inspektora pracy i starszego inspektora pracy – specjalisty. W trakcie kilkunastoletniej pracy w charakterze inspektora pracy zajmowała się przede wszystkim:

• kontrolą i nadzorem nad warunkami pracy (kontrole zakładów pracy),

• przygotowywaniem analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniem decyzji administracyjnych,

• współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy),

• czynnie uczestniczyła w akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP, a adresowanych do różnych grup zawodowych oraz młodzieży szkolnej i studentów,

• przygotowywała szereg opracowań w dziedzinie prawa pracy dla celów szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych zmian w prawie pracy,

• specjalista z zakresu prawa pracy w placówkach oświatowych oraz podmiotach leczniczych.

- od 2004 roku czynny wykładowca i trener szkoleń i kursów z zakresu prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych, m.in. prowadzi kursy specjalistów personalnych i działów kadr i płac, dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, prawo pracy dla menadżerów, kadr zarządzających i pracodawców.

Czytaj więcej...

SZKOLENIE 01.06.2017R.

Północna Izba Gospodarcza oraz Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu

zapraszają

na szkolenie w ramach którego odbędą się indywidualne konsultacje dotyczące trudnych i złożonych zagadnień z zakresu pobytu, podjęcia pracy i zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkolenie obejmuje aktualnie obowiązujące przepisy prawno - administracyjne
w kontekście faktycznych zdarzeń oraz przykładów z praktyki biznesowej.

Zatrudnianie cudzoziemców

pobyt i praca cudzoziemców w Polsce

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin: 1 czerwiec 2017 r. (czwartek), 10.00 - 14.00

Prowadząca : Monika Olszewska – doradca, konsultant, praktyk, Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Wydziału Ekonomicznego oraz doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego. Wieloletnie doświadczenie w zakresie kadr i płac. Podczas swojej pracy bazowała głównie na wszelkim ustawodawstwie dotyczącym pobytu i legalności powierzania pracy cudzoziemcom oraz delegowania pracowników z Polski do pracy za granicę. Wielokrotnie uczestniczyła w szkoleniach tematycznych, konferencjach i spotkaniach fundacji, inicjatyw i stowarzyszeń zajmujących się tematyką delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców. Obecnie właścicielka firmy konsultingowej współpracującej i zrzeszonej w Północnej Izbie Gospodarczej oraz Izbie Pracodawców Polskich.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie dedykowane jest pracodawcom zarejestrowanym i prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce, zatrudniającym lub zainteresowanym zatrudnieniem cudzoziemców.
A także pracownikom działów kadrowych i płacowych, właścicielom firm i agencji zatrudnienia.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie procedur obowiązujących przy zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce, zgodnie z regulacjami unijnymi, prawodawstwem polskim oraz stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki, gdy nie jest ono wymagane).

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone zostaną przykładami zaczerpniętymi z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy, regulacji prawnych i wyjaśnień, oraz studium przypadków zgłaszanych przez samych uczestników.

Uczestnicy zapoznają się z aktami prawnymi z zakresu zatrudniania cudzoziemców oraz skutkami prawno- finansowymi nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca.

Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA:

1. Podstawa prawna legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.

2. Aspekty prawne wykonywania pracy przez cudzoziemców.

3. Rodzaje zezwoleń.

4. Wyjaśnienie postępowania umożliwiającego pracę cudzoziemców na terenie Polski.

5. Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej.

6. Procedura zezwoleń na pracę umożliwiająca pracę obywateli państw trzecich.

7. Uproszczone postępowanie umożliwiające pracę w Polsce.

8. Najczęściej popełniane błędy podmiotów starających się o zatrudnienie cudzoziemca.

9. Wyjaśnienie skutków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca.

10. Podsumowanie.

11. Indywidualne konsultacje.

 Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 30.05.2017r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje można uzyskać w Północnej Izbie Gospodarczej w Myśliborzu tel.
957468914 Anna Dzięcioł oraz w Centrum Usługowo Doradczym Euroregionu Pomerania w Myśliborzu tel. 957460278 Marta Trzeciak, Wioletta Urban.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z EKSPERTEM ZUS 19.05.2017R.

INSPEKTORAT ZUS,PÓŁNOCNA IZBA GOSPODARCZA ORAZ CENTRUM USŁUGOWO-DORADCZE EUROREGIONU POMERANIA W MYŚLIBORZU

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE dot. NARZĘDZI INTERNETOWYCH DLA UBEZPIECZONYCH I PŁATNIKÓW (PUE i ePUAP) ORAZ

ZASAD WYPEŁNIANIA I KOMPLETOWANIA WNIOSKU O ULGĘ BĄDŹ UMORZENIA DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK

Miejsce: Centrum Usługowo- Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu, ul. 1- Maja 19, sala konferencyjna

Termin: 19 maj 2017 r. (piątek), 10.00 - 12.00

Prowadząca : Ekspert ZUS Teresa Ura

 Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 17.05.2017r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Północna Izba Gospodarcza w Myśliborzu tel. 957468914. Osoba do kontaktu Anna Dzięcioł.szkolenia seminaria
spotkania forum przedsiebiorcow
oferty inwestycyjne dotacjeue